top
Nauka wyjaśnia 22.06.2022

Dlaczego woda w morzu Śródziemnym jest tak błękitna?

 

 

  1. Dlaczego woda jest tak krystalicznie lazurowa?

Kolor wody zależy przede wszystkim od:

  1. zawartości materii organicznej w wodzie, które są pożywką dla drobnych organizmów – fito i zooplanktonu. Im mniej tym większa przejrzystość wody. Nazywamy je wówczas OLIGOTROFICZNYMI.
  2. Zasolenia i cyrkulacji wód – Im wyższe zasolenie i mniejsze mieszanie tym jaśniejsza i bardziej przejrzysta woda. U wybrzeży Chorwacji zasolenie sięga 4%. W Bałtyku to zaledwie 1%. Istotnym czynnikiem jest również wysoka temperatura, która nie tylko wpływa na zwiększenie zasolenia poprzez wzmocnienie parowania, ale także utrzymuje  te gęste, bardziej zasolonych wód na powierzchni, pomimo większego ciężaru. Nie ma zatem mieszania z bardziej żyznymi, chłodniejszymi wodami dennymi podtrzymując ich jałowość. W tej części Adriatyku nie ma też większych rzek, które dostarczałyby słodkiej wody, mogącej wpłynąć na zwiększenie cyrkulacji i wzbogacenie w substancje odżywcze.
  3. rodzaju osadów dennych – Wybrzeże dalmatyńskie czasem nazywamy pustynią krasową, jako, że dominują jasne nagie skały z bardzo ubogą szatą roślinną, bądź w ogóle jej pozbawione. Nie ma zatem gleb, które mogłyby być spłukane i zwiększyć mętność wód, bądź

 

  1. Gdzie?

Chorwacja, Morze Śródziemne, Adriatyk.